Om Protector

Protector bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Våre patentrådgivere dekker alle tekniske områder og våre advokater har spesialkompetanse innen varemerke- og designbeskyttelse. Vi bistår i alt fra strategisk rådgivning, utforming og oppfølging av søknader i Norge og utlandet, til overvåking og konflikthåndtering.

Protector er en dedikert samarbeidspartner med høyt motiverte medarbeidere som alle bidrar til å skape nære og langsiktige relasjoner til våre kunder.

Protector er 100 % eid av engasjerte medarbeidere.