Rådgivere

Bjarne G. Coward

Bjarne G. Coward

Partner, European Patent Attorney

Mobil: +47 966 25 775
E-post direkte: bgc@protector.eu

Bjarne G. Coward er maskiningeniør fra Telemark Ingeniørhøgskole og cand.scient i fysikalsk kjemi/petrokjemi fra Universitet i Oslo.

Han har mer en 20 års erfaring som IP-rådgiver og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, så som mekanikk, renseteknologi, prosesskjemi og prosessutstyr.

Bjarne har utført en rekke IP Due Dilligence-oppdrag, spesielt i forbindelse med kjøp/salg av virksomheter hvor IP-rettigheter utgjør en sentral del. Han bistår også klienter i forbindelse med konflikter og rettssaker, samt rådgivning og utarbeidelse av patentstrategier.

Bjarne er i tillegg til å være IP-rådgiver har han hatt en rekke styreverv både i norske og utenlandske firmaer.

Utdanning

Cand. Scient. Fysikalsk kjemi /petrokjemi, Universitetet i Oslo (1983-1989)

Arbeidserfaring

Partner og IPR-rådgiver i Protector IP AS (1999- )
Daglig leder i Protector IP AS (2003-2013)
Patentrådgiver Bryns Patentkontor AS (1991-1999)
Patentrådgiver Oslo Patentkontor AS (1990-1991)
Høgskolelektor Oslo Ingeniørhøgskole (1989-1990)
Prosessingeniør Norsk Hydro AS (1979-1983)

Diverse

I tillegg til formell utdannelse, en rekke kurs innen bedriftsøkonomi og jus. Coward sitter også i styret for Patrafee AB.

Medlemsskap og verv

NPF - Norske Patentingeniørers Forening
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
NIR - Norsk forening for Industrielt Rettsvern
LES - Licensing Executive Society
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
NKS - Norsk Kjemisk Selskap
EPI - European Patent Institute