Nye partnere i Protector

Vi har gleden av å meddele at Christoffer Vedal og Espen Hov er nye partnere i Protector

Christoffer Vedal: Advokat med betydelig erfaring innen varemerke, patent, design og opphavsrett, både under søknadsprosessen og i retten. Han håndterer også domenenavnspørsmål. Han gir juridiske råd og strategisk rådgivning innen IPR. Han er dedikert i kampen mot piratvirksomhet, og er leder i NACG - Norsk forening mot piratkopiering 

Mr. Espen Hov: European Patent Attorney, som håndterer saker innen et bredt spekter tekniske disipliner, og har mange års erfaring i å arbeide med petroleumsteknologi, matialteknologi, mekanikk, mekatronisk, fysikk og uorganisk kjemi.