Norge har tiltrådt Londonavtalen

Stortinget har vedtatt «lov om endring av Patentloven» for at Norge skal kunne tiltre den såkalte London-avtalen, som har til formål å redusere oversettelseskostnader.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2015. Tidligere måtte hele patentsøknaden oversettes til norsk. Såfremt søknaden er på engelsk, er det nå tilstrekkelig å oversette patentkravene, etter at patent er meddelt.