Managing partner

European Patent Attorney Morten Balle har overtatt som daglig leder / Managing Partner fra mars 2016. Morten var med å etablere firmaet i 1998/1999 etter å ha vært i bransjen siden 1991.

Morten har bakgrunn i biokjemi og har arbeidet både med IPR-relatert rådgivning, utarbeidelse av og videre saksbehandling i patentsøknader, og har vært involvert som rådgiver i flere konfliktsaker.