EUIPOs Guidelined i norsk rett

Selv om Norge ikke er EU-medlem er EUs varemerkedirektiv implementert i norsk rett, og avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten er relevanet rettskilder ved tolkning av norsk kjennetegnsrett. 

Les mer