Protector.eu
Protector.eu

Protector.eu

Vi skaper trygghet for våre kunders verdiskapning, og rom for deres kommersielle utnyttelse av patenter, varemerker, foretaksnavn, design og domenenavn.

I nært samarbeid med våre kunder finner vi de beste løsninger for sikring av innovasjon gjennom rettsbeskyttelse og forvaltning av immaterielle rettigheter.

Les mer om våre tjenester her

Om oss

Dedikerte rådgivere

Vår samlede fagkunnskap og erfaring innen jus og teknikk, gir en unik basis for vår rådgivning med særlig vekt på patenter, varemerker og design.

Les mer om Protector

Aktuelt

Kontor i Trondheim etablert

Protector har etablert seg i Trondheim. Kontoret vil i første rekke være bemannet av Tajeshwar Singh, men også andre av våre saksbehandlere vil være der etter behov.

Norge har tiltrådt Londonavtalen

Stortinget har vedtatt «lov om endring av Patentloven» for at Norge skal kunne tiltre den såkalte London-avtalen, som har til formål å redusere oversettelseskostnader.